START

  Vi finns på facebook

Vårprogram 2024

Program för våren 2024 (Program)

SEF Årsmöte 2024

Informationsblad avseende mötet (Program)

Prenumerera på FaZett?
Är du medlem?

Är du intresserad av insekter?
Ta då tillfället i akt och bli medlem i Entomologiska Sällskapet i Lund.
Vi ger ut en tidskrift 2 ggr/år

150:- / år (from 2020) Inkluderar prenumeration på tidskriften FaZett
25:- / år för familjemedlem / stödmedlem
(Endast 1 ex av tidskriften FaZett / familj)
75:- / år för ungdom under 26 år

För mer information gå vidare in under FÖRENINGEN.

fazett_coverVi tar gärna emot dina foton för ev. publicering i den FaZett

Skicka dem till Webmaster: Richard Lövgren

(OBS! Vi garanterar inte att era bilder kommer med, beroende på mängden material som skickas in!)

Bok presenterar Skånes dagfjärilar

bok1   bok2

Under 2001 – 2010 genomförde Entomologiska Sällskapet i Lund en dagfjärilsinventering i Skåne. I boken presenteras resultatet av inventeringen med arttexter, utbredningskartor och foton. Detta försök till kartläggning av de skånska dagfjärilarna är unik i sitt slag då inget liknande tidigare gjorts.
Under 1900-talet har nio arter försvunnit och två arter tillkommit. Inventeringen påvisar tydliga tendenser att flertalet av de dagfjärilsarter som lever på ängs- och hagmarker kraftigt minskar i landskapet. Anledningen till detta är att dessa biotoper förändrats genom skogsplantering, igenväxning, övergödning och för kraftigt bete.
Knappt tjugo arter som är anpassade till kultur- och skogsmiljöer tycks klara sig bra.

Format: 170 x 240 mm, hårdpärm
Omfång: 168 sidor i 4-färg

Boken kan köpas direkt vid Entomologiska Sällskapets sammankomster och kostar då 200 kr. Vid utskick tillkommer 60 kr för porto och emballage. Inbetalning görs till Entomologiska Sällskapets bankgiro 5476-0954. Märk inbetalningen ”Dagfjärilar”.
Glöm ej skriva ert namn och adress.

Faunaväkteri

För att kunna bevara hotade insekter krävs kunskap om var de finns och om dess population ökar eller minskar. Som Faunaväktare följer du dina väkteriarters utveckling från år till år genom upprepade besök på en eller flera lokaler. I sin enklaste form räcker det med att besöka en lokal per år och se om den aktuella arten finns där eller inte. Läs mer om faunaväkteri här
http://www.artportalen.slu.se/faunavaktare.asp

Är du intresserad av att vara med och väkta en art i Skåne, eller vill få tips om lämpliga arter och lokaler kontakta Peter Rolfson (peter.rolfson@almhult.se), som är ESILs koordinator för faunaväkteriet i Skåne.

ESILs broderade klubbmärke

emblem_smØ70mm stort
40 kr (inkl porto)
Betalas in på BG 5476-0954

(Glöm inte ange ert namn och adress vid inbetalningen)

  English

Senaste

2024
12 Januari 2024
– Lagt ut Vårens program för 2024 Program

2020
29 Februari 2020
– Lagt ut Vårens program för 2020 Program
– Lagt ut ytterligare protokoll

2019
– 2019-09-27
– 2019-04-26
– 2019-03-29
– 2009-11-27

18 September 2019
– Lagt ut Höstens program för 2019 Program
– Uppdatering av FaZett information
– Lagt in nya dokument under menyavdelningen kallad ”Skånska Insektsinventeringar”
– Lagt ut ytterligare protokoll
– 2019-02-22
– 2019-01-25

2018
– 2018-11-30
– 2018-10-26
– 2018-09-28
– 2018-04-27
– 2018-03-23
– 2018-03-02
– 2018-01-26

2017
– 2017-11-24

– 2017-10-27
– 2017-09-29
– 2017-04-28
– 2017-03-31
– 2017-03-03
– 2017-01-27

2010
– 2010-03-26
– 2010-02-26
– 2010-01-29

27 Januari 2019
– Lagt ut Vårens program för 2019 Program

22 November 2018
– Lagt ut Höstens program för 2018 Program

20 Januari 2018
– Lagt ut ytterligare protokoll
– 2016-11-25
– 2016-10-28
– 2016-09-30
– 2016-04-29
– 2016-04-01
– 2010-09-24
– 2010-04-23

17 Januari 2018
– Ytterligare en del småjusteringar
– Lagt ut ytterligare protokoll
– 2016-03-04
– 2016-01-29
– 2010-11-19
– 2010-10-29

15 Januari 2018
– Lagt ut Vårens program för 2018 Program
– Lite justeringar här och där
– Uppdatering av länkar
– Uppdatering av FaZett information

7 Februari 2017
– Lite justeringar här och där
– Uppdatering av länkar
– Även lagt in den nya menyavdelningen kallad ”Skånska Insektsinventeringar”

25 Januari 2017
– Lagt ut Vårens program för 2017 Program

18 Oktober 2016
– Färdigställt mötesprotokollen för 2011

5 Oktober 2016
– Lagt ut protokollen för 2012

28 September 2016
– Lagt ut protokollen för 2015
– 2015-11-27
– 2015-10-23
– 2015-09-25
– 2015-04-24
– 2015-03-27
– 2015-02-27
– 2015-01-30 Mötet inställt

23 September 2016
– ESIL publicerar sina nya hemsida

21 September 2016
– Lagt ut Höstens program för 2016