2016-09-30 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 30 september 2016

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2016-09-30 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. hälsade de 17 närvarande och förklarade sammanträdet öppnat. Detta var första höstsammanträdet, som brukar benämnas ”Sommarens fynd”.

§ 2  Meddelanden från styrelse och ordf:

 • 2.1  Rapport från exkursion till Kullaberg den 6/6.
 • 2.2  SEF- årsmöte hölls i Östergötland, varvid Linda Strand valdes till ny ordförande. Sällskapet applåderade detta val och önskade Linda lycka till.
 • 2.3  Rapport från ”Insekternas Dag”.
 • 2.4  Informerades om ny ESiL-folder för medlemsvärvning.
 • 2.5  Aviserades ny ESiL-hemsida, vilket välkomnades med applåd.
 • 2.6  Programmet för ht klart och utskickat via mejl.
 • 2.7  Kajsa Mellbrand är ny ansvarig för faunaväkteri på riksplanet (SEF).

§ 3  Meddelanden från medlemmarna:

 • 3.1  Bo Olsson: Från Kullaberg vid exkursionen den 6/6 2016: Lobesia littoralis, triftskottvecklare, en sällsynt art. Larven lever i trift vid havsstränderna. Tagen i 5 landskap i södra Sverige. Rhigognostis annulatella, skörbjuggsörtmal, lever sällsynt i skjörbjuggsört på klippiga stränder i Sk., Ha. och Bo.  Dessutom Roeslerstammia erxlebella, lindsbronsmal, en vanlig art på lind i södra Sverige och Bucculatrix thoracella, lindkronmal, som lever på lind och lönn i S. Sverige.
  Bo Olsson fortsätter: I Kristianstadstrakten fann jag två sällsynta arter, vid Skånes Viby, längs en järnvägsvall. Sauterina hofmaniella, snedstreckad gökärtsmal, 15 juni. Den finns i Bo, Da, och S. Vr. Dessutom i NO Skåne. Viby ligger O om Kristianstad. Gökärt växer på lokalen. Samtidigt togs Chrysoestia drurella, praktmållemal.
  Den 3 juni besökte Bo Vårhallarna, N. om Simrishamn, för en insamlingsnatt. På stranden växte mycket strandkål (Crambe maritima) och där flög rikligt med småfjärilar. Ett håvsvep över en planta gav ett stort antal kålmalar, Plutella xylostella. Uppskattningsvis fanns mellan 150 och 200 kålmalar per planta. Med 2 – 3 strandkålsplantor per meter längs en sträcka av 200 m, bör det röra sig om en rejäl invasion. Invasionen kunde också noteras av landets raps- och kålodlare
 • 3.2  Anders Ohlsson: Lönngördelmätare, Cyclophora annularia, från Sk. Maglehem den 1 juni 2016.  Östligt molnmott, Sciota fumella, Sk. Hörjelgården (4 ex. datum?). Från en vistelse i Härjedalen rapporterades fjällskärepraktvecklare, Phtheochroa vulneratana. Svartklintblomvecklare, Cochylimorpha straminea, Sk. Lernacken 10/8 2016. Malörtskapuschongfly, Cucullia artemisiae, Sk. Nybrostrand 12/8 2016.
  Anders konstaterade att maj månad 2016 var varm och torr och att det fanns gott om fjärilar, bland dem även en del migranter.
 • 3.3  Gunnar Isacsson: Ekoxe, Lucanus cervus, hade observerats i sommar N. om Råbelövssjön i NO. Sk. Dessutom rapporterades väddsandbi, Andrena hattorfiana, Sm. Malmbäck. Från tyska Bayern, Schweinfurt, rapporterades fynd av rovbarkbaggen Teredus cylindricus tillsammans med enfärgad barksvartbagge, Corticeus unicolor. På Go. Torsburgen hade smedbock, Ergates faber, påträffats och på Go. File hajdar hade en praktbagge, Buprestis sp. fotograferats under parningsbestyr den 31/8 2016.
 • 3.4  Östen Gröning: Gråbokapuschongfly, Cucullia fraudatrix, Sk. Genarp?
 • 3.5  Olof Barr: Getingar och bålgetingar hade observerats i Sk. Axelvold gnagande på stjälkar av rosenskära, Cosmos bipinnatus, troligen för att komma åt sav/växtsaft. Ett vackert exemplar av läderlöpare, Carabus coriaceus, från Sk. Klåveröd demonstrerades. Från en sommarvistelse i S. Frankrike hade hemförts bl. a. schackbräde, Melanagria galathea, större dagsvärmare, Macroglossum stellatarum och segelfjäril, Iphiclides podalirius.
 • 3.6  Mikael Sörensson berättade att han inventerat ett område i Sk. Örkelljunga med bl a ölandsgökbi, Nomada similis. Rapport kommer!
 • 3.7  Melanie Karlsson visade foto föreställande tallsvärmare, Sphinx pinastri.
 • 3.8  N.N.: Ett meddelande rörande långhorningar från ekskogar i Sm. och Bl. har inte tagits med i protokollet eftersom skriftlig dokumentation rörande artnamn, lokal och datum inte lämnats till sekreteraren.

§ 4  Ordf. tackade för visat intresse och inbjöd till sedvanlig fika.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare