2017-11-24 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 24 November 2017

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2017-11-24 i Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1 Ordförande hälsade de 36 närvarande välkomna och förklarade 2017 års sista allmänna sammanträde öppnat.

§ 2 Meddelanden.

  • 2.1 Bertil Eriksson berättade om fynd av fyra för Sverige nya skalbaggar i Malmö hösten 2017. Longitarsus pulmonariae Weise, 1893. Xantholinus elegans (Olivier, 1795). Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 1825). Silvanus recticollis Reitter, 1876.
  • 2.2 Bo Olsson meddelade att han tagit Opogona sacchari, bananmal, den 14 oktober på Tropikariet i Helsingborg. Det flög ett tiotal fjärilar i en avdelning med dämpad belysning, där fanns bland annat apor, fåglar och grodor. Detta exemplar satte sig under ett blad, varefter det infångades. Arten är tidigare tagen i Bergianska trädgården, 1925. Inga senare fynduppgifter finns i litteraturen. Arten är polyfag och lever bland annat på bananplantor, sockerrör och ananasplantor.
  • 2.3 Karin Johnson representerade ESiL under mångfaldskonferensen i Tyringe.
  • 2.4 Ordföranden uppmanade alla att skicka in material till FaZett.
  • 2.5 Meddelande om att Dr Bert Persson (Bunkeflo) har avlidit.

§ 3 Ordförande inbjöd till julbord efter mötet.

§ 4 Kvällens föredrag hölls av familjen Melanie Karlsson, Michael Andersson, Timothy Karlsson och Helen Karlsson (Huskvarna) med titeln “Trädgårdens 1000 insekter”.

För åtta år sedan hittade sonen Timothy en stor skalbagge på farstutrappan till huset. Det visade sig vara en myskbock (Aromia moschata). Detta blev upptakten till ett fotograferande och registrerande av insekter (och till viss del även spindlar och mångfotingar) i trädgården. Från att vara totala nybörjare har familjen nu rapporterat över 1200 olika arter från trädgården och de har blivit bättre och bättre på att artbestämma de olika fynden, men även lärt sig var och vem man ska be om hjälp när de kör fast i artbestämningen.

Med hjälp av lampa och vinbete har de lockat till sig många fjärilsarter. Blomrika rabatter och oklippt gräsmatta lockar till sig födosökande insekter och familjemedlemmarna har lärt sig efterhand var och när man kan förvänta sig olika insekter.

Med hjälp av billig teknik har de kunnat avbilda insekterna och sedan rapporterat alla insektsfynden i Artportalen.

Vid tillfället för föredraget var familjen uppe i 1201 rapporterade arter varav 17 var rödlistade. Mer än tio nya landskapsfynd för Småland har gjorts och två arter har varit nya för Sverige.

Ungefär hälften av artstocken har tillhört fjärilarna.

Michael Andersson har under de senaste åren specialiserat sig extra mycket på harkrankar. I dessa fall har en del beläggsexemplar samlats in för att arter nya för Sverige ska kunna dokumenteras. Dessa exemplar hamnar i andra experters samlingar eller på Naturhistoriska Riksmuseet.

§ 5 Efter en längre diskussion om bland annat glädjen i att samla på en begränsad plats nära hemmet avslutade ordförande mötet varefter det serverades julbord för alla medlemmar.

Lund som ovan

Olof Barr, sekreterare