2016-11-25 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 25 november 2016

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2016-11-25 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. hälsade de 44 närvarande och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Denna gång fanns inga meddelanden från styrelse eller ordf., varför …

§ 3  … ordet lämnades fritt för meddelanden från medlemmarna:

  • 3.1  Bo Olsson demonstrerade en mörkblå fyrvingad insekt som kommit flygande till dyrköpt feromon från/för dolkstekellik glasvinge, Synanthedon scoliaeformis, i Balsberg i NO. Sk.
  • 3.2  Gunnar Isacsson kunde artbestämma Bo Olssons fynd. Det var blåsvart björkstekel, Arge pullata. Det är en växtstekel som ganska nyligen invandrat från Danmark. Den sprider sig nu norrut i Skåne. Den uppmärksammades för ett par år sedan på Falsterbonäset. Nu har den nått Bromölla och Klippan. Stekeln, dess larver och puppor som påträffas kring björkar, kan vålla obehag. I Ystadtrakten dog en hundvalp i somras efter att ha ätit dessa giftiga larver. Dödsfall bland får och getter har också rapporterats i samband med massförekomst av Arge pullata.
  • 3.3  Olle Hammarstedt rapporterade frostfjärilen Operophtera brumata från Sk. S. Sandby.

§ 4  Ordf. presenterade kvällens föredragshållare, nye chefen för Lunds universitets biologiska museer, professor Niklas Wahlberg, som hälsades varmt välkommen till Entomologiska Sällskapet.

Niklas valde att hålla sitt föredrag om fjärilarnas storsystematik på engelska. Sekreteraren, som fick ett skakigt ”lilla a” i engelska i studentbetyget 1968, får göra sitt bästa.

Hur föredragshållaren presenterade sig var lätt att förstå. Niklas har sedan barnsben fått uppleva flera världsdelars tropiska fjärilsmiljöer. I Afrika, Asien och Amerika kunde han samla fjärilar. Han blev filosofie doktor i Helsinki 2000.

Nu har han fastnat för det som hände under och efter den geologiska perioden krita (ca 65 miljoner år sedan). Dinosaurierna dog ut (de flesta) och blomväxterna och insekterna gick tillsammans en lysande framtid tillmötes.

Ädelfjärilarna har ansetts innehålla ett 10-tal familjer. Dessa har nu degraderas till underfamiljer och kvar står fam. Nymphalidae, som råkar vara Niklas favoritgrupp.

Släktskapsanalyser inom den systematiska forskningen bygger numera på DNA-analyser. Silkesfjärilen, Bombyx mori, fick finna sig i att få hela sitt genom sekvenserat 2006. Genetisk molekylärbiologi satte sin prägel på resten av föredraget. Här var det inte brister i engelskan som hindrade sekreteraren att hänga med!

Somliga familjer och släkten har stått sig bra sedan 1800-talets fjärilsböcker medan andra måste revideras. Nattflyna, fam. Noctuidae, verkar enligt Niklas vara rena röran (”a mess”). Dessutom verkar den familjen präglas av en extra snabb artbildning. Vågar vi hoppas på ännu ett föredrag när ordning och reda kan påräknas?

§ 5  Föredragshållaren avtackades med varma applåder.

§ 6  Ordf. tackade för visat intresse och inbjöd föredragshållare och betalande medlemmar till traditionsenligt julbord.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare