2016-04-29 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 29 april 2016

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2016-04-29 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. hälsade de 25 närvarande och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Meddelanden

Mikael Sörensson rapporterade kort från ett nyligen avhållet entomologmöte i Helsinki. Därutöver meddelade ordf. att nationaldagsexkursionen den 6 juni kommer att gå till Sk. Kullaberg. Medlemmar bedes invänta närmare information.

Linda Strand efterlyste förslag på kandidater till ny ordförande i SEF. Vid sommarens årsmöte i Östergötland kommer ny ordförande att väljas.

§ 3  Efter förfrågan från någon medlem om ordf:s medverkan i det populära ”Naturmorgon” (Sveriges Radio P1), lät Mikael Sörensson meddela att han numera är radions expert på småkryp. Han, Susanne Åkesson och Lennart Engstrand kan avnjutas någon lördag i kvartalet i morgontidig direktsändning från Botans tropiska växthus. Entomologiska Sällskapet önskar sin ordförande lycka till i detta viktiga värv.

§ 4  Bengt Åke Bengtsson höll kvällens föredrag med ljusbilder. Det handlade om ”Småfjärilarnas förtrollande och okända värld”.

Föredragshållaren presenterade sig för de yngre åhörarna såsom född 1944 i södra Småland och sedan barnsben intresserad av djur och natur. Bilder ur familjealbumet lät oss förstå att han i unga år samlade på naturalier av mångahanda slag. Till sist blev det ändå mest fjärilar, en specialinriktning som delvis beror på den inspiration Bengt fick i möten med samlaren av storfjärilar, Bertil Reuterskiöld, som bodde på bekvämt mopedavstånd nere i Blekinge.

Bengt började intressera sig för småfjärilar redan 1971 och föredraget kom mest att handla om olika metoder för insamling av sådana med håv, ljus, lockbeten, feromoner m.m. Inte minst rekommenderades uppfödning av larver för kläckning ur minor.

Värdefulla tips om montering av djuren och teknik för genitalpreparering gavs, liksom utförliga direktiv för etikettering. Slutligen påpekade BÅB vikten av det efterarbete som består i att författa och publicera de rön som studierna resulterat i.

§ 5  Ordf. tackade BÅB för ett lättförståeligt och synnerligen pedagogiskt framförande. Åhörarna tackades för visat intresse och aktivt deltagande i diskussionen. Därefter inbjöds till gratis fika.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare