2015-03-27 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 27 mars 2015

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2015-03-27 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 25 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Ordf. lämnade ordet fritt för meddelanden och demonstrationer.

  • 2.1. Bo Olsson meddelade att han i sin trädgård i Sk. Balsby den 9/3 sett en videfuks, Nymphalis xanthomelas ”dansa” med en nässelfjäril, Aglais urticae.
  • 2.2. Thomas Jonasson demonstrerade en från apoteket Kronan inhandlad liten flaska av Depend Nagellack-remover – ett acetonfritt lösningsmedel. Huvudingredienserna är etyletanoat (förr kallat etylacetat eller ättiketer) och 2-propanol. Det fungerar bra att söva och avliva åtminstone skalbaggar med.

    Peter Cederström upplyste om att det går lika bra med Salubrin. Denna klassiska kemisk-teknisk produkt, som satt Eslöv på världskartan, innehåller också ättiketer. Det är bara att ta tre droppar istället för två!

  • 2.3. Mikael Sörensson hyllade minnet av Tomas Tranströmer, som igår gick ur tiden. Poeten och Nobelpristagaren var som bekant i ungdomen flitig insektsamlare och hans samling har beskrivits av Fredrik Sjöberg i den lilla boken ”Tranströmerska insektsamlingen från Runmarö”.
  • 2.4. Mikael Sörensson hade dukat fram allehanda entomologiska utensilier (spännbräden, -remsor, lådor m.m., som överlämnats till Sällskapet från dödsbon o dyl. Priserna var lågt satta och allt var till salu för behövande medlemmar.
  • 2.5. Redaktören Anders Ohlsson efterlyste bra insektbilder att pryda omslagen till kommande nummer av vår tidskrift FaZett.

§ 3  Sällskapets premium utdelas vartannat (udda) år till en intresserad och hängiven medlem av Entomologiska Sällskapet i Lund som gjort bestående insatser för spridandet av kunskapen om våra insekter. Premiet utgår med en summa på 3 000 kronor plus ett smakfullt, av styrelsen komponerat diplom. Enligt styrelsens beslut utdelas 2015 års premium till Fredrik Östrand med följande motivering: ” För sina mångåriga insatser inom skånsk dipterologi, som entusiastisk pedagog, kursledare och kunskapsspridare, och som skicklig fältentomolog.”

Fredrik var inte närvarande, så utdelningsceremonin får anstå.

§ 4  Kvällens föredrag ”Blomflugor och trilobiter längs fjällkedjan” hölls av Peter Cederström och Carin H. Nilsson.

Paret har tillsammans rest Eslöv – Torneträsk tur och retur under många år. Ofta flera gånger om året dessutom! De hade sällskap på expeditionerna av vänner och kolleger inom både paleontologin och entomologin.

Om trilobiter levt idag, hade de kanske behandlats inom entomologin, liksom mångfotingar och spindeldjur. Hursomhelst, föredragshållarnas fältbilder av strapatsrika klättringar i fjällen, bland underkambrisk kalksten med en halv miljard år på nacken imponerade på auditoriet. Istället för håvar och såll i högsta hugg såg vi mejslar och geologhammare i händerna på forskarna.

Många av ESiL:s äldre medlemmar minns nog Peter som en synnerligen driven coleopterolog i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Inte många vet att han på senare decennier vidgat sina intressen till att också omfatta trilobiterna och paleontologin. Peters meritlista över internationell publicering inom paleontologin är imponerande. Som medförfattare finns ofta sambon Carin H. Nilsson.

En mycket spännande fossiljakt gav en gång det fantastiska resultatet att skalömsningsprocessen hos en trilobit (Calodiscus lobatus) kunde klarläggas. Denna ömsning skedde alltså – hör och häpna – för flera hundra miljoner år sedan!

Så småningom blev det dags för blomflugorna och den i vissa kretsar hett efterlängtade Platycheirus-seansen tog sin början. Fotblomflugorna (sl. Platycheirus) är en artrik grupp med flera nordliga arter, vilkas utbredning längs fjällkedjan inte är helt utredd. Paret Cederström/Nilsson besökte under mer än ett decennium, ett par gånger per år, områdena från Klövsjö (Jä) i söder, via Tåsjö (Ån) och Laisvall (Ly) till Abisko (To) i norr. Lyckligtvis finns rapporten publicerad i Entomologisk Tidskrift 125 (2014), häfte 3, p. 109-130. Författarna är Peter Cederström, Rune Bygebjerg, Carin H. Nilsson, John Ahlgren & Gösta Gillerfors och artikeln heter ”Fotblomflugor Platycheirus (Diptera, Syrphidae) längs den svenska fjällkedjan: en flerårig inventering”. Håll tillgodo!

Efter en längre diskussion avtackades föredragshållarna med en varm applåd.

§ 5 Då inget annat återstod, förklarade ordf. mötet avslutat och gratis eftersits följde i studenternas närbelägna fikarum.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare