2017-09-29 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 29 September 2017

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2017-09-29 i Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1 Ordförande hälsade de 19 närvarande varmt välkomna och förklarade höstens första sammanträde öppnat.

§ 2 Ordförande inbjöd till gratis fika i de vanliga lokalerna i Biologihuset efter mötet.

§ 3 Alla intresserade som önskar delta i Mångfaldskonferensen 18-19:e november på Tyringe Kurhotell uppmanades att anmäla sitt deltagande.

§ 4 Som brukligt är i föreningen så ägnades höstens första möte till att presentera sommarens fynd. Stort som smått, vanligt som ovanligt, allt i en härlig blandning, något som skett sedan 50-talet. Inledningsvis diskuterades sommarens väder kombinerat med berättelser om fynd som gjorts under sommaren.

Anders Ohlsson visade sedan bilder på stora angrepp av blåsvart björkstekel Arge pullata varefter han visade fynd från sin resa till Härjedalen. Här fick vi se bilder på större aspvårvecklare Acleris roscidana och videvårvecklare A. hastiana. Den eftersökta A. umbra kom inte fram och visade sig.  Vidare fick vi se bilder på tunnvingemätare Malacodea regelaria, slåtterblommemal Kessleria fasciapennella, nordlig senapsmal Rhigognostis kuusamoensis, glansig blåbärsvårvecklare Acleris maccana, rostgrå vårvecklare A. implexana, vårmätare Epirranthis diversata, gotiskt sälgfly Orthosia gothica, violett guldvinge Lycaena helle och ängshumla Bombus pratorum.

Gunnar Isacsson visade fynd av hästmyrebomal Niditinea truncicolella (NT) i Småland, grönhjon Callidium aeneum (NT) i Blekinge och en samling av cirka 100 stycken blåsbaggar av arten Anthocomus rufus sittande på en kompostbehållare. Därtill visades bilder av Teredus cylindricus, Corticeus fasciatus och Lamprorhiza splendidula från naturreservatet Elmuß i Schweinfurt, Tyskland.

Carl-Axel Gertsson visade bilder på ängsskinnbaggen Deraeocoris flavilinea, en art som tidigare var endemisk för Sicilien men som spritt sig snabbt genom Europa. Därutöver presenterades två nya tripsarter för Skåne: Tmetothrips subapterus och Thrips dilatatus.

Göran Holmström, som för närvarande arbetar med gruppen citronbin (släktet Hylaeus), berättade om sin jakt på rörcitronbi Hylaeus pfankuchi och visade sedan närbilder på detta bi, bilder som senare kommer att publiceras i en skrift om detta släkte.

§ 5 Mötet avslutades och ersattes med fika och diskussioner.

Lund som ovan

Olof Barr, sekreterare