2016-01-29 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 29 januari 2016

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2016-01-29 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. hälsade de 24 närvarande och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Föreningsmeddelanden lämnades av ordf 

  • 2.1. SEF:s årsmöte sker i Östergötland
  • 2.2. ESiL:s nationanldagsexkursion äger rum 6/6 på Kullaberg.
  • 2.3. ESiL:s hemsida bearbetas av Richard Lövgren.
  • 2.4. Förslag till kommande ”ansvarsarter” lämnas till Mikael Sörensson.
  • 2.5. En 24-timmars ”bioblitz” vid Djurrödsbäcken har annonserats på nätet. Den som känner sig manad, bör kontakta Mikael Stoltze.

§ 3  Ansökan om stipendier för entomologiska projekt ska vara styrelsen tillhanda före 1 mars 2016.

§ 4  Ordf. inbjöd till gratis fika efter mötet.

§ 5  Övriga meddelanden. Från Mikael Sörensson: tobaksbaggen, Lasioderma serricorne, har ertappats i uppgiftslämnarens hem i centrala Lund.

§ 6  Kvällens föredrag hölls av Linda Strand. Hon hoppade in som ersättare för den sjukanmälde Magnus Billquist och berättade till ljusbilder om ”Skånes trollsländor – en atlasinventering 2009 – 2014”. Bakom projektet står Magnus Billquist (Naturskyddsföreningen i Skåne), Linda Birkedal (Lunds Naturskyddsförening) och Linda Strand (Entomologiska Sällskapet i Lund) som författare till den slutrapport i bokform som kan beställas från Naturskyddsföreningen i Skåne. Drygt 130 personer genomförde fältarbetet, som bestod i att inventera en eller flera av Skånes 5 x 5 km-rutor. För ekonomiskt stöd för projektet stod Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne, Studieförbundet Skåne-Blekinge och 14 av Skånes kommuner.

Vi fick veta att Skåne-projektet resulterade i hela 34 000 trollsländerapporter. Hela 55 arter rapporterades, varav 3 var nya för Skåne (klarblå mosaikstrollslända – Aeschna affinis, mindre kejsartrollslända – Anax parthenope och brun kejsartrollslända) – Anax ephippiger. Den vanligaste rapporterade arten var sjöflicksländan, Enagmalla cyathigenerum.

§ 7  Efter en längre diskussion om skånska odonater, avslutades mötet och eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare