2016-04-01 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 1 april 2016

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2016-04-01 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. hälsade de 22 närvarande och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Våren har redan i slutet av mars bjudit på intressanta insektobservationer. Sålunda kunde både Mikael Sörensson och Karin Johnson oberoende av varandra rapportera vårpälsbi, Anthophora plumipes, från olika delar av Sk. Lund. Bo Olsson rapporterade ett oidentifierat men snabbflygande vårtidigt bi från trakten av Sk. Balsberg. Thomas Jonasson meddelade massförekomst av sjuprickig nyckelpiga, Coccinella septempunctata på krönet av en sydsluttning i Sk. Oxie i Ö. utkanten av Malmö. Här satt baggarna uppkrupna i en marktäckande vintergröna, Vinca minor, i ett radhuskvarter. Där fanns flera hundra pigor per kvadratmeter – och alla av samma art. Fenomenet är antagligen resultatet av ”hilltopping”, alltså att djuren på sensommaren sökt sig mot högt belägna platser inför övervintringen. Slutligen anmälde Fredrik Östrand svävflugan  Bombylus major från Sk. Lundatrakten.  

§ 3  Ordf. meddelade att nästa månads möte kommer att innehålla B. Å. Bengtssons föredrag om småfjärilar.

§ 4  Fredrik Östrand var inbjuden som föredragshållare och berättade till ljusbilder om insektordningen Diptera. Detta skedde under rubriken ”Samla flugor – den senaste flugan? ”

Fredrik inledde med att slå både skalbaggs- och fjärilsälskare med förvåning genom att tillkännage att ordningen Diptera – tvåvingar – hos oss i Sverige innehåller någonstans mellan 7000 och 8000 arter. En del menar att steklarna är ännu artrikare. Den uppgiften hoppas vi kunna återkomma till.

Flugor samlar man in med slaghåv, vit – gul – eller annorledes färgade vätskefyllda skålar, malaisefällor eller betesfällor. De kan plockas för hand i blommor eller sugas in medelst exhaustor.

Den som vill bekanta sig med Diptera Brachycera (de egentliga flugorna) rekommenderas att börja med en måttligt stor grupp som nyligen blivit föremål för behandling i någon faunaserie. Som exempel kan nämnas blomflugor (fam. Syrphidae) och vapenflugor (Stratiomyidae). Beroende på samlarens språkkunskaper och övriga fallenhet kan en del andra spännande grupper rekommenderas. Några exempel är rovflugor (Asiliidae), stekelflugor (Conopidae) och borrflugor (Tephritidae). För övrigt kan meddelas att bestämningsnycklar och habitusbilder för de flesta flugfamiljer finns på nätet.

Föredraget beledsagades av instruktiva färgbilder. Dessutom fick den intresserade åhöranden åtskilliga tips rörande insamling och preparation av flugor.

§ 5  Ordf. tackade för ett utsökt pedagogiska föredrag och inbjöd medlemmarna till gratis fika.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare