FAZETT

FaZett

fazett_cover

FaZett är Entomologiska Sällskapets årliga publikation.Innehållet är alltifrån vetenskapliga artiklar till medlemmarnas egna berättelser.

Tidskriften utkommer med två till tre nummer per år sedan 1988. Du kan beställa gamla årgångar av FaZett genom att betala in adekvat belopp till Entomologiska Sällskapet i Lund BG 5476-0954.
Pris 50 kr/årgång.
Ange på inbetalningsavin vilken eller vilka årgångar du önskar.

Till höger kan ni trycka på ett årtal och då följer en sammanställning över de utgivna årgångarnas innehåll.

Till vissa dokument behövs Adobe Reader som kan laddas ner på nedanstående länk.

get_adobe_reader

Läs sammanställningen
::  Välj årgång

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988