2017-01-27 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 27 Januari 2017

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2017-01-27 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1. Ordf. hälsade de xx närvarande och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Föreningsmeddelanden lämnades av ordf. :

  • 2.1 Sällskapets nationaldagsexkursion planeras att gå till Dalby hage och Dalby Söderskog.
  • 2.2 Förslag till kommande ”ansvarsarter” lämnas till Mikael Sörensson.
  • 2.3 Tidskriften FaZett håller på att redigeras. Vänligen inkom med mauskript före mitten av mars.
  • 2.4 Mångfaldskonferensen kommer i år att avhållas i Tyringen i N. Skåne. Invänta inbjudan och mera information.

§ 3 Övriga meddelanden. Från Östen Gröning: Citronfjäril strax före jul – den 20/12 2016 i Sk. Genarp.

 § 4 Kvällens föredrag hölls av Magnus Persson. Rubriken var: ”Fantastiska styltflugor och var man hittar dem”.

Magnus presenterade sig som entomolog och fjärilssamlare sedan tidig ungdom. Ganska snart övergick han till studier och samlande av blomflugor. Därmed var saken klar och underordningen Diptera Brachycera skulle bli hans älsklingsgrupp. Vi fick en orientering i Diptera med c:a 7.850 arter i Sverige. Myggorna, Nematocera hyser ungefär 3.100 arter, medan flugorna, Brachycera kan stoltsera med 4.750 kända arter. Det är t.o.m. fler än landets kända skalbaggsarter!

Presentationen av styltflugorna gick via överfamiljen Empidoidea med 750 arter, där dansflugorna Empididae har 220 svensak arter, familjen Hybotidae 160, medan kvällens höjdpunkt, styltflugorna, kan stoltsera med 356 svenska arter. I hela världen finns över 6.000 arter av styltflugor.

Våra styltflugor är 2 – 10 mm stora, långbenta flugor med med oftast metalliskt grön eller blåaktig kroppsfärg. De är rovdjur, både som larver och fullbildade. Man hittar dem i fuktiga miljöer, såsom kärr, strandängar, längs vattendrag, i vassbälten och i sumpskog.

Magnus berättade om flera forskare som bidragit till kännedomen om svenska styltflugor. Här nämndes en nu levande entomolog – Sven Hellquist – samt en lång rad, numera avlidna veteraner, såsom Einar Wahlgren och Oscar Ringdahl.

Bildvisningen väckte berättigat uppseende. Magnus visade foton av en del levande exemplar från naturen men också en lång rad foton av nålade exemplar. Dessa imponerade med ett förbluffande skärpedjup.

§ 5 Efter en diskussion om fototeknik och styltflugor i allmänhet, avslutades mötet och eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare