2017-03-31 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 31 Mars 2017

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2017-03-31 i Blå Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

§ 1​ Ordförande hälsade de 20 närvarande och förklarade vårens tredje sammanträde öppnat.

§ 2​ I dessa vårtider meddelades att de närvarande medlemmarna noterat nässelfjäril, citronfjäril, påfågelöga och brun flickfjäril på sina vingar. Videfuks har också setts flyga och till artportalen har även körsbärsfuks blivit inrapporterad. Den allmänna uppfattningen var också att vinbärsfuks är en art på tillbakagång. Därtill nämndes observationer av sorgmantel (småländska höglandet) och även en observation av en parasitstekel.

§ 3​ Ordförande inbjöd till gratis fika i de vanliga lokalerna i Biologihuset efter mötet.

§ 4 ​Kvällens föredrag hölls av ​Kristina Karlsson Green ​från Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU, Alnarp.  Som en introduktion till föredraget, med titeln ​Polyfaga fjärilar: larver, värdväxtval och ekologi, berättade Kristina Karlsson Green först om sin tidigare forskning inom evolutionär ekologi där hon bland annat deltagit i den longitudinella metapopulationsstudien av ängsnätfjäril ​(Melitaea cinxia)​ på Åland som startades av ​Ilkka Hanski​ (1953-2016). Här studerade hon bland annat ekologin kring fjärilen, dess två värdväxter, parasitsteklar som angriper fjärilen och mjöldagg som angriper värdväxterna. Därefter presenterade hon resultat kring den extrema generalisten bomullsfly ​(Spodoptera littoralis) som använder sig av ett åttiotal olika värdväxter från olika växtfamiljer. Kristina Karlsson Green kunde konstatera att fjärilen hade en medfödd preferenshierarki mellan de olika värdväxterna, men att preferensen kunde förändras genom förvärvade erfarenheter. Forskningen kunde också visa att erfarenhetsbaserad information även kan bäras med genom metamorfosen.

§ 5​ Efter en längre diskussion om fenotypisk plasticitet och andra intressanta detaljer från föredraget avslutades mötet och eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Olof Barr, sekreterare