FaZett 1988

FaZett 1988

Vol 1:1-3
Redaktören har ordet
Upprop
Kallelse
Brundin, L: Varför bli entomolog?
Upprop
Gärdenfors, U., Hall, R., Neymark, M., Nilsson, J., Olsson, O., Pansar, J. & Wiktander, U.: Större grynsnäckan Vertigo moulinsiana återfunnen
Upprop
Högmo, O.: Myror på Stora Karlsö
Andersson, H.: De svenska blomflugorna av tribus Pelecocerini (Diptera: Syrphidae)
Från Entomologiska Sällskapets i Lund förhandlingar 1985