FaZett 2007

FaZett 2007

Vol 20:1
Elmqvist, H.: Erik Tham
Persson, M.: Observationer av sommarformen av vinbärsfuks Polygonia c-album f. hutchinsoni
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 2006

Vol 20:2
Molander, M.: Anteckningar om några intressanta fynd av skalbaggar
Sörensson, M.: Höstbroms Tabanus autumnalis L. återfunnen i Sverige
Jonasson, T.: Carl Möllers skalbaggssamling
Föreningsinformation