FaZett 1997

FaZett 1997

Vol 10:1
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 1996
Ericson, B.: Ett intressant naturområde i södra Småland
Pettersson, B.: Titta efter öronstritar när du tar fjärilar på lampa
Efterlysning

Vol 10:2
Lindeborg, M.: Fjärilsmarker på Öland från Långe Jan till Långe Erik
Gertsson, C.-A.: Siphoninus immaculatus (Heeger, 1856) – en för Skåne ny mjöllus
Ny litteratur
Hansson, C.: En resa in i det okända