FaZett 1992

FaZett 1992

Vol 5:1
Dal, B. & Sörensson, M.: Entomologporträtt 2 – J.W. Zetterstedt
Andersson, H.: Två för Sverige nya fågellusflugor (Diptera: Hippoboscidae)
Program Entomologiska Sällskapet HT 1992
In Memorian – Bo Tjeder
Redaktörerna har ordet

Vol 5:2
Bengtsson, B.Å.: Rapport från en SEL-kongress
Program Entomologiska Sällskapet VT 1993
Gärdenfors, U.: Långsjungande vårtbitare
Fyndhörnan
Ericson, B.: Skalbaggar i grytgångar av grävling
Svenskt Entomologmöte 1992