FaZett 2002

FaZett 2002

Vol 15:1
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 2001
Aktuella insektinventeringar
Persson, M.: Fjärilsfångst med betesfällor
Sörensson, M.: Rovstekeln Tachysphex fulvitarsis (Costa) vid Mälarhusen – enda kvarvarande lokal i Nordeuropa?

Vol 15:2
Andersson, R.: Dagfjärilarnas nedgång och fall – en jämförelse mellan ”nu och då” i Mellanskåne
Holmström, G.: Skånska humlor
Douwes, P.: Fynd av getingspindeln Argiope bruennichi (S.)
Douwes, P.: De hängande skorstenarna i Blåherremölla
Jonsson, L.: Några intressanta spindelfynd från Gotland