FaZett 2008

FaZett 2008

Vol 21:1
Jonasson, T.: Några tvåvingar (Diptera) nya för Norden, Sverige och Skåne
Meddelande
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 2007
Recension
Jonsson, L. J.: Den säregna spindelfaunan (Araneae) på den hotade heden utanför fängelset i Vä

Vol 21:2
Molander, M.: Faunistiska notiser över svenska knäpparskalbaggar: Throscidae, Eucnemidae och Elateridae
Ny inventering av Skånes trollsländor
Persson, M.:
Effekt av temperatur på sena höstfynd av mindre guldvinge Lycaena phlaeas (L.)
Uppmaning att samla skånska bromsar (Tabanidae)
Jonasson, T.: Carl Möllers samlingar och ”dagfjärilsfaunan på en fläck af mellersta Skåne”