FaZett 1989

FaZett 1989

Vol 2:1
Redaktören har ordet
Debatt: ”Vad kan entomologerna göra för naturvården”
Dufberg, A.: Philonthus spinipes Sharp – en orientalisk kortvinge (Col. Staph.) i Sverige
Hansson, C.: Steklar – en entomologisk utmaning

Vol 2:2
Enghoff, H.: Opilio canestrinii (Thorell, 1876) – en ny mejer (Arach. Opiliones) i Sverige
Program Entomologiska Sällskapet HT 1989
Andersson, B.: Pataholm – en skalbaggslokal i Östra Småland
Från Entomologiska Sällskapets i Lund förhandlingar 1986
Lemdahl, G.: Subfossila insektsfynd i submarin torv från Hanöbukten, Skåne
Lundqvist, L.: Fästingar och andra kvalster

Vol 2:3
Debatt: ”Vad kan entomologerna göra för naturvården”
Tham, E.: Var övervintrar våra vuxna fjärilar?
Ljungberg, H. & Hägg, T.: Några skånska jordlöparfynd från 1988/89 (Col. Carabidae)
Larsson, J.I.R.: Liv på andras villkor – beteendeförändringar till följd av parasitism