FaZett 2016

FaZett 2016

Vol. 29:1
Ohlsson, A.: Storfjärilar i Skåne 2015
Sörensson, M.: Konsten att dö ut – om tre rariteter från Einar Wiréns ölansresa år 1960 och något om behovet av återkommande inventeringar
Jan-Eric Nilssons dagfjärilssamling till Polhemsskolan i Lund
Ohlsson, A.: Den märkliga larnev hos ekorrspinnare Stauropus fagi (L.)
Fyndhörnan

Vol. 29:2
Sörensson, M.: Exkursion med ESIL till Kullaberg
Hellqvist, S. & Hambäck, P.: Platypalpus leucocephalus (von Roser) – en för Norden ny puckeldansfluga funnen i skånska äppelodlingar (Diptera: Hybotidae)
Jonsson, L. J.: Invasiv bladbagge tog tåget – andra fyndet av Chrysolina americana (L.) i Sverige (Col., Chrysomelidae)
Karlsson, M.: Fläckig säckspinnare Bankesia conspurcatella (Zeller, 1850) funnen i en skånsk villaträdgård – ny art för Sverige (Lep.: Psychidae)
Videvik, J.: Fyledalens naturreservat – en utflykt med överaskningar
Ohlsson, A.: Iakttagelser av fjärilar på igenväxande åkermark i sydöstra Lund (Lepidoptera)
Hallmer, B.: Funderingar och fakta kring två i Europa införda fjärilsarter (Lepidoptera)
Sörensson, M.: Stora bin på stora och små blomster: vidare iakttagelser över storbandbi Halictus quadricinctusCR (F.) i Löderup Strandbad (Hymenoptera: Halictidae)
Fyndhörnan