FaZett 2005

FaZett 2005

Vol 18:1
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Den skånska dagfjärilsinventeringen 2001-2004
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 2004
Douwes, P.: Citrusköldlusen Icerya purchasi funnen i Malmö
Högmo, O.: Humlepälsbiet Anthophora plagiata (Illiger) återfunnet!

Vol 18:2
Gertsson, C.-A.: Spår av en intressant sköldlusart funna på skånska tallar
Enekvist, B.: En annorlunda kartfjäril (Araschnia levana)
Molander, M.: Några skalbaggsfynd (Coleoptera) från säsongerna 2004 och 2005
Lövgren, R.: En fjällresa 2002