FaZett 1996

FaZett 1996

Vol 9:1
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 1995
Andersson, H.: Snylthumlan Psithyrus vestalis (Geoffroy) och andra humlors status i Skåne

Vol 9:2
Jonsson, L.J.: Spindlar på och i hus
Till salu
Ardö, P. & Dal, B.: Några minnesbilder av Olof Ryberg (Lopp-Olle)
Hallmer, B.: Kartfjäril (Araschnia levana L.) väletablerad i Skåne
Dufberg, A.: Skalbaggsåret 1994