FaZett 2019

FaZett 2019

Vol. 32:1
Ohlsson, A.: Storfjärilar i Skåne 2018
Bengtsson, B. Å.: Kanske snart i Skåne? – Fjärilar vi ska spana efter
Barr, O.: Otiorhynchus armadillo (Rossi, 1792), en ny öronvivel för Skåne (Col., Curculionidae)
Larsson, P. G.: Om tryfjäril Limenitis camilla (L.) och några tankar kring fjärilars flygtider 2018

Vol. 32:2
Johnson, K.: Spektakulära rovsteklar (Hymenoptera: Crabronidae) på sandmark i Åhus, Skåne
Sörensson, M.: 1700-talet anfaller? Mindre linjordloppa Longitarsus parvulus (Payk.) i Hörjelgårdens linåker (Col., Chrysomelidae)
Persson, M., Östrand, F. & Sörensson, M.: För Sverige nya styltflugor samt fynd av några andra sällsynta arter (Diptera, Dolichopodidae)
Ohlsson, A.: Fynd av grön aspvedbock Saperda perforata (Pallas) i Skåne (Col., Cerambycidae)
Läsarbilden
Sörensson, M.: Spottspindel i badkaret – en ny spindelfamilj för Sverige funnen i Lund (Araneae: Scytodidae)
Bengtsson, B. Å.: Ingvar Svensson ’ufon’ – ouppklarade artproblem 1 (Lepidoptera)
Gertsson, C.-A.: Nya tripsarter för Skåne (Insecta, Thysanoptera)
Meddelande