FaZett 1993

FaZett 1993

Vol 6:1
Ohlsson, A.: Fjärilsåret i Nilstorp, Lund
In Memoriam – Gunnar Dahlgren
In Memoriam – Carl-Gustav Wahlström
In Memoriam – Sten Wahlström
Svensson, I.: Bakåtsträvare?
Insändare: Var det verkligen så här det skulle bli?
Sörensson, M.: Några fynd av insekter och snäckor från fältkursen i faunistik
Upprop

Vol 6:2
Svensson, I.: Erik Norstrand (17.4.1896 – 8.11.1947), något av en minnesskrift efter 50 år
Gertsson, C.-A.: Sköldlöss – en förbisedd insektsgrupp
Fyndhörnan
Svenska Entomologmötet (23-25 juli)
Fjärilkalender av Ingvar Svensson
Gärdenfors, U.: Tidigsjungande gräshoppa
Ny litteratur
Sörensson, M.: Mallota cimbiciformis (Fallén) återfunnen i Lund (Dipt., Syrphidae)
Slutord