FaZett 1991

FaZett 1991

Vol 4:1
Bo Tjeder 90 år
Fyndhörnan
Debatt: ”Amatörentomologerna och naturvården”
Ny litteratur
Efterlysning
Hansson, C.: Svenska getingar (Hymenoptera, Vespoidea)
Andersson, H.: De svenska smalvingeflugorna (Diptera, Asteiidae)

Vol 4:2-3
Lundgren, B.: Sandhammarens storfjärilar
Program Entomologiska Sällskapet HT 1991
Lemdahl, G.: Tidigmedeltida insektsfynd från Lund
Bengtsson, B.Å.: Möte med storsamlare
Ny litteratur
Hansson, C.: Ursäkta, hur var namnet?
Fyndhörnan

Vol 4:4
Debatt: ”Vad kan entomologerna göra för naturvården”
”Entomologernas tio budord”
Ljungberg, H.: Förekomst och biotopval hos jordlöparen Harpalus distinguendus (Dft) i Skåne
Ny litteratur
Fältkurs: Insekter på Gotland
Program Entomologiska Sällskapet VT 1992
”Skyddsvärda skadeinsekter i skogen”, ett referat från föredrag
”Tyska entomologiska institutet”, ett referat från föredrag
Upprop
En vädjan från redaktören