FaZett 2011

FaZett 2011

Vol 24:2
Persson, M.: Intressanta flugfynd under 2010 (Diptera, Syrphidae, Asilidae)
Östrand, F.: 150 år av väntan: återfynd av den förmodligen utdöda snäppflugan Chrysopilus asiliformis (Preys.) (Diptera, Rhagionidae)
Läsarnas bilder
Östrand, F. & Franzén M.: Intressanta flugfynd i skånska torrmarksmiljöer (Diptera, Brachycera)
Entomologiska Sällskapets höstprogram 2011
Meddelanden

Vol 24:2
Gertsson, C-A.: Fynd av kontonentala och kosmopolitiska sköldlusarter (Hemiptera, Coccoidea) i Sydsverige
Föreningsmeddelanden
Läsarnas bilder
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 2011
Persson, A. S.: Humlor – viktiga vilda pollinerare
Entomologiska Sällskapets vårprogram 2012
Sahlin, K.: En märklig humla
Meddelanden