FaZett 2012

FaZett 2012

Vol 25:1
Hallmer, B.: Om Kanarieöarnas dagfjärilsfauna och flora
Persson, M.: Intressanta flugfynd under 2011 (Diptera)
Läsarnas bilder
Sörensson, M. & Nord, A.: Malvajordloppa (Podagrica fuscicornis) (L.) – nytt ljus på en gammal skalbaggsart i Sverige (Col., Chrysomelidae)
Ny bok om Skånes dagfjärilar
Entomologiska Sällskapets höstprogram 2012

Vol 25:2
Johnson, K.: Till minnet av en entomolog och far – Karl-Johan Hedqvist (1917 – 2009)
Ohlsson, A.: Storfjärilar i Skåne 2012
Läsarnas bilder
Skeppstedt, F.: Naverlönnsguldmal Phyllonorycter acerifoliellus (Zeller, 1839) – en förbisedd art?
Tjugofjärde svenska entomologmötet Skåne, Ivön 7-9 juni 2013
Entomologiska Sällskapets vårprogram 2013
Ny bok om Skånes dagfjärilar