FaZett 1998

FaZett 1998

Vol 11:1
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 1997
Notiser
Medlemsförteckning för Entomologiska Sällskapet i Lund

Vol 11:2
Ljungberg, H.: Kortvingen Ocypus pedator (Grav.) ny för Skåne – nyinvandrad eller förbisedd?
Sörensson, M.: Stinkflugan Coenomyia ferruginea (Scopoli) återfunnen i Sverige
Sandhall, Å.: Några anteckningar om en Ögonfluga
Ljungberg, H.: Ett skånskt 1800-talsfynd av jordlöparen Patrobus australis J. Sahlb. (Col. Carabidae) – jämte en diskussion om ett par gamla rariteters nuvarande status
Sjöberg, F.: Tre för Uppland nya jordlöpare