FaZett 2006

FaZett 2006

Vol 19:1
Lövgren, R.: En fjällresa 2002 (forts. från 18:2)
Gerell, R.: Svart majbagge Meloe proscarabaeus – en förbisedd skalbaggsart?
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 2005
Jönsson, S.: Storfjärilar i Äspet vid Åhus!

Vol 19:2
Jönsson, S.: Storfjärilar i Äspet vid Åhus (forts. från 19:1)
Ohlsson, A.: En besvärlig beundrare
Sörensson, M.: Ljus bronsblomfluga Callicera aenea i Skåne
Nordens vecklare
Ohlsson, A.: Ny udda parning
Molander, M.: Uppdatering av hålträdknäpparnas (Col., Elateridae) lokaler i Skåne
Recension