FaZett 2018

FaZett 2018

Vol. 31:1
Ohlsson, A.: Storfjärilar i Skåne 2017
Sörensson, M.: Exkursion med ESIL till Dalby Söderskog nationalpark 2017
Ohlsson, A. & Lundwall, U.: Insekter på Hörjelgårdens marker. 2. Fjärilar (Lepidoptera)
Sörensson, M.: Långvingad lövvårtbitare Phaneroptera falcata (Poda, 1761) etablerad i Löderup Strandbad (Orthoptera: Tettigoniidae)
Meddelande

Vol. 31:2
Sörensson, M.: Exkursion med ESIL till sydostskånska Hörjelgården år 2018
Östrand, F.: Några intressanta fynd av tvåvingar i Skåne (Diptera)
Hallmer, B.: Om variation och hybridisering hos släktet Colias F. (höfjärilar) i Europa
Ohlsson, A.: Fynd av brunvattrad gördelmätare Cyclophora porata (L.) vid Maglehem i östra Skåne (Lep.)