FaZett 2017

FaZett 2017

Vol. 30:1
Ohlsson, A.: Storfjärilar i Skåne 2016
Sörensson, M.: Höstbroms Tabanus autumnalisEN (L.) i centrala Lund (Diptera: Tabanidae)
Waldeck, J.: Svartklintblomvecklare Cochylimorpha stramineaRE (Haw.) på Lernacken i Malmö (Lepidoptera: Tortricidae)
Sjögren, C.: Ett exempel på hur senarelagd slåtter gynnar fjärilsfaunan – sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulaeNT (L.) (Lepidoptera: Zygaenidae)
Hallmer, B.: Tankar kring amiraler, fjärilsblommor och migration

Vol. 30:2
Sörensson, M.: Blekbandad rovstekel Mellinus crabroneusEN (Thunb.) i Skåne (Hym., Crabronidae) och observation av parningsbeteendet ”antennringling”
Johnson, K.: Havstapetserarbi Megachile leachellaNT Curtis (Hymenoptera: Megachilidae) och andra bin i Åhus, Skåne
Fyndhörnan
Larsson, K. & Lundwall, U.: Nya gaddsteklar på Hörjelgårdens marker
Hallmer, B.: Amiral – årets dagfjäril 2017
Johnsson, K.: Resedabi Hylaeus signatusNT (Panzer) (Hymenoptera: Colletidae) påträffat i Botaniska trädgården i Lund
Waldeck, J.: Anmärkningsvärda fynd av fjärilar på Skånes sydkust 2017 (Lepidoptera)
Fyndhörnan