FaZett 1999

FaZett 1999

Vol 12:1
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 1998
Sörensson, M.: Kalksnäckan Candidula intersecta (Poir.) – en expanderande storsnäcka på torrmarker

Vol 12:2
Eliasson, C. U.: Två förbisedda 1800-talsfynd av gäck och töckenfly från Skåne
Ljungberg, H.: Nya fyndorter för jordlöparna Agonum hypocrita (Apfelb.) och A. duftschmidi Schmidt
Andersson, H.: Nya eller intressanta svenska gallbildningar
Sörensson, M.: Några skånska skalbaggsfynd
Douwes, P.: Strimlusen i Skåne