FaZett 2009

FaZett 2009

Vol 22:1
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 2008
Upprop – miljöövervakning av dagfjärilar i Skåne
Östrand, F.: Stekelflugor i södra Sverige
Fyndhörnan
Larsson, P. G.: Noterat om skånska kejsartrollsländor år 2008
Nya inventeringsrapporter

Vol 22:2
Franzén, M. & Molander, M.: Insekter på Ekologihusets tak i Lund
Entomologiska Sällskapet – program våren 2010
Utlysning av stipendier
Nilsson, L. G. R.: Arma custos (F.) – en för landet ny bärfis funnen i Skåne (Hem., Pentatomidae)
Sörensson, M.: De arte entomologianam collectando – om konsten att samla entomologisk litteratur. 1. Inledning