FaZett 2010

FaZett 2010

Vol 23:1
Franzén, M. & Molander, M.: Bibagge Apalus bimaculatus (L.) – status och eftersök i Skåne 2009
Fyndhörnan
Malmqvist, A.: En kopp kaffe och ett möte med vårpälsbi Anthophora plumipes (Pallas).
Annons
Entomologiska Sällskapet – program hösten 2010
Persson, M.: Några trädgårdsfynd av blomflugor under 2009 (Dipt., Syrphidae)
Nya inventeringsrapporter
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 2009
Sörensson, M.: Örtblomflugor på spridning? Om Cheilosia-arter nya för Skåne (Dipt., Syrphidae) (1)
Persson, M.: Ett annorlunda par

Vol 23:2
Ingvar Svensson (1919 – 2011) till minne
Sörensson, M.: Örtblomflugor på spridning? Om Cheilosia-arter nya för Skåne (Dipt., Syrphidae) (2)
Jonasson, T.: Sparrisminerarfluga Hexomyza simplex (Loew, 1869) ny för Sverige (Diptera, Agromyzidae), samt andra skadeinsekter på sparris
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 2010
Molander, M.: Större timmerman Acanthocinus aedilis (L.) och dess uppträdande på en vedstapel i Vombs fure (Col., Cerambycidae)
Ohlsson, A.: Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) – ett nytt mott påträffat i Skåne (Lep., Pyralidae)