FaZett 2015

FaZett 2015

Vol. 28:1
Ohlsson, A.: Storfjärilar i Skåne 2014
Läsarnas bilder
Nils-Ove Lindman (1957-2014) – några minnesord
Fyndhörnan
Larsson, K. & Lundwall, U.: Insekter på Hörjelgårdens marker. I. Gaddsteklar (Hymenoptera: Aculeata)
Stadgar för Entomologiska Sällskapet i Lund (ESIL)
Fyndhörnan

Vol. 28:2
Johnson, K.: Ny dellokal för stortapetserarbi Megachile lagopoda (L.) i Åhus och vikten av små blomrika kantzoner.
Dörre, M. & Sörensson, M.: Fynd av solguldstekel Chrysis scutellaris (F.) vid Juleboda, Skåne (Hym. Chrysididae)
Sörensson, M.: Iakttagelser av några sällsynta solitärbin vid Löderup Strandbad i Skåne
Gertsson, C.-A.: Tripsar i Skåne (Insecta, Thysanoptera)
Föreningsinformation
Sörensson, M.: Med ESIL bland höstfrölöpare, storbandbin och bruna blåvingar i Löderup Strandbad