2003-04-25 Mötesprotokoll

Protokoll för Entomologiska Sällskapet i Lund den 25 april 2003

§ 1  Öppnades mötet av kvällens ordf. Anders Ohlsson som hälsade de 20 närvarande välkomna.

§ 2  Föregående protokoll upplästes av sekr. Olle Hammarstedt och godkändes.

§ 3  ALLMÄNNA MEDDELANDEN

  • 3.1 Om Svenska Entomologiska mötet meddelade Anders Ohlsson att det nu bara finns en stuga kvar i Degeberga och att besked måste ges i början av maj, senast den 2 maj.
  • 3.2. Om karteringen av dagfjärilar som pågår i Entomologiska Sällskapets regi ville Anders Ohlsson påminna om att det fortfarande finns många ”vita” 5 km-rutor kvar att inventera och uppmanade till flitigt inventerande. Även mer sporadiska besök på lokaler med dagfjärilar är tacksamt att få in rapport om.

§ 4  Fyndmeddelande: En ”osäker rapport” förmedlades av Olle Hammarstedt då en nära observation gjorts i Södra Sandby nyligen i kanten av den s.k. Lejonskogen en solig dag när det också flög ett par citronfjärilar. En ””orange och gul” fjäril sågs av två personer oberoende av varandra flyga alldeles förbi på bara 2-3 meters håll och båda var säkra på att den citronfjärilsliknande fjärilen verkligen var ”orange och gul” på vingarna. Någon abberant sådan form av citronfjäril har av mig veterligt inte observerats förut, så den andra möjligheten att det var en hane av den sydliga arten Gonepteryx cleopatra, något som med tanke på föregående års inflygning av sydliga arter inte förefaller helt omöjligt, men observationen måste nog ändå betecknas som ”osäker”.

§ 5  Följde kvällen föredrag om ”Fästingarnas liv och de sjukdomar dessa kan sprida” med kvalsterforskaren Lars Lundqvist som mycket ingående redogjorde dels om kvalstersystematiken och fästingarnas plats i denna, samt om fästingarnas munapparats uppbyggnad, livscykeln och de sjukdomar som kan spridas av fästingar. Bakteriesjukdomen Borrelia ventilerades, liksom virussjukdomen TBE som inte går att behandla med antibiotika, men går att vaccinera mot i förväg, samt rickettsiesjukdomarna harpest och ”orienterardöden” vilken senare avser den allvarliga hjärtsjukdomen som orienterare och naturmotionärer kan dö av. Det finns även släktingar till malariaparasiten både i Europa och i Nordamerika, men det rör sig om två olika arter av Babesia som också kan spridas av fästingar. För att fånga fästingar kan man dra en filt eller liknande över vegetationen, men man lär knappast kunna fånga ut fästingarna från en plats med denna metod. Föredraget var mycket intressant och flera frågor ställdes samt berättade också några av medlemmarna sina erfarenheter av borreliaangrepp mm och fästingar som man sett eller råkat ut för. .

§ 6  Avslutades mötet och fika följde en våning ner för de som så önskade.

Lund som ovan /Olle Hammarstedt/