Nuvarande styrelse

STYRELSE

Ordförande: Mikael Sörensson

Sekreterare: Olof Barr

Kassör: Peter Rolfson

Ledamöter: Richard Lövgren, Linda Strand, Bertil Hallmer och Magnus Persson