2019-09-27 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 27 September 2018

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2019-09-27 i Biologihuset, Lund.

§ 1 Ordförande Mikael Sörensson hälsade de 16 närvarande varmt välkomna och förklarade höstens första möte öppnat, ett möte som traditionsenligt handlar om intressanta iakttagelser under sommaruppehållet.

§ 2 Ordförande inbjöd alla deltagare till gratis fika efter mötet. 

§ 3 Meddelanden
Sedan senaste allmänna mötet har SEF haft årsmöte, vilket i år var på Öland. Peter Rolfson närvarade och kunde berätta att det hade varit exkursioner både på Öland och på fastlandet i Småland. Under årsmötet diskuterades vem som skulle kunna tänkas ta över som redaktör för ET. Nästa års årsmöte kommer att ske i Uppland.

Den 4/8 skedde en fortsatt inventering av Hörjelgården, där flera av sällskapets medlemmar deltog.

Den 28/9 kommer det att ske en skalbaggsdag på museet. Temat är asbaggar och alla intresserade bjöds in till fritt drop-in 9-14

Den 16-17/11 är det Mångfaldskonferens i Tyringe. Bland annat kommer Gunnar Isaksson att hålla i ett av föredragen.

Idag har ordförande  Mikael Sörensson skickat in ett remissvar till Länsstyrelsen kring reglerna för eventuell insamling i Kullabergs naturreservat.

Det meddelades också att sedan det senaste allmänna mötet har ESiL arrangerat en exkursion till Stenshuvud under nationaldagen (med tillstånd för insamling)

§ 4
Kvällens föredrag är som traditionen föreskriver att de närvarande medlemmarna berättar och visar bilder på intressanta iakttagelser från insekternas värld från sommaren som har gått.

Bo Olsson visade bilder från sin mångfaldsträdgård i Balsby. Här fick vi se exempel på hur man kan sköta sin trädgård på ett sätt som ökar möjligheterna till insektsbesök. Vi fick se gullvivor, rödfibbla, kardvädd, spirea, hylle, rosenbuskar, kungsmynta, lusern, kaprifol, skogsaster och rudbeckior. Därtill fick vi se sommarbuddleja, Buddleja alternifolia, och exemplar av jätteverbena. Naturligtvis fanns det också bihotell i trädgården.

De närvarande rapporterade från säsongen 2019:

Det rapporterades om ett dåligt år för blåvingar, extremt mycket tistelfjäril, mycket vinbärsfuks och någon hade siktat ett par exemplar av sorgmantel. Det har siktats en andra generation av tosteblåvinge i Skåne och även en andra generation av skogsvitvinge i Småland. I nordvästra Skåne sågs två arter av höfjäril på ett lusernfält.

Under exkursionen vid Hörjelgården infångades mindre linjordloppa, Longitarsus parvulus av Mikael Sörensson.

§ 5
Mötet avslutades och ersattes med fika och fortsatta diskussioner kring samlandets natur i allmänhet och insektssamlandets natur i synnerhet.

Lund som ovan

Olof Barr, sekreterare