2018-11-30 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 30 November 2018

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2018-11-30 i Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1 Ordförande Mikael Sörensson hälsade de 43 närvarande varmt välkomna och förklarade höstens sista sammanträde öppnat.

§ 2 Ordförande inbjöd alla anmälda deltagare till julbord efter mötet.

§ 3 Meddelanden

Mikael Sörensson meddelade att det nya numret av FaZett kommit, vilket delas ut till de närvarande medlemmarna innan julbordet.

Mikael Sörenssen meddelade också att Dansk Entomologisk Förening firat sitt 150-årsjubileum och att han var där som representant för ESiL.

Meddelande om att det nästa år (2019) är ett udda år och att föreningen därmed kommer att dela ut premium till en “yngre” entomolog.

Bertil Eriksson visade upp några intressanta skalbaggar tagna i Malmö under sommaren och hösten 2018: Rhinusa tetra (Fabricius, 1792) en ny vivel för Sverige, de sällsynta kortvingarna Atheta inquinula (Gravenhorst, 1802) och Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1802), samt fjädervingen  Ptilium affine Erichson, 1845.

Ulf Gärdenfors hälsades välkommen tillbaka till Skåne.

Karin Johnson presenterade nya böcker om bin.

§ 4 Kvällens föredrag “Sand Life – tidiga effekter på insektslivet” hölls av Pål Axel Olsson från Biologiska Institutionen, Lunds Universitet. Föredraget försökte sammanfatta det sex år långa EU-projektet Sand Life som handlat om hur man kan gynna sandiga Natura 2000-habitats insektfauna och biodiversitet genom att exempelvis öka mängden bar sand och mängden nektar- och pollenkällor. Han konstaterade bland annat att åtgärder i form av nya sandblottor snabbt får genomslag och gynnar såväl många rödlistade arter inom en rad insektsgrupper som mer generellt faunan av sandspecialister. En rad fina bilder av miljöer och typiska sand- och torrmarksinsekter ackompanjerade föredraget som hörbart uppskattades av publikum och även gav upphov till en rad efterföljande frågor.

§ 5 Mötet avslutades och de medlemmar som beställt julbord begav sig en trappa ned för att äta, dricka och lyssna till entomologernas julevangelium.

Lund som ovan

Olof Barr
Sekreterare