2018-10-26 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 26 Oktober 2018

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2018-10-26 i Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1 Ordförande Mikael Sörensson hälsade de XX närvarande varmt välkomna och förklarade höstens andra sammanträde öppnat.

§ 2 Ordförande inbjöd alla deltagare till gratis fika i de vanliga lokalerna i Biologihuset efter mötet.

§ 3 Meddelanden

Bo Olsson meddelade att han artbestämt två insekter som förevisades vid förra mötet. Den ena var en gulringad vedharkrank Ctenophora flaveolata, samt dansflugan Ramphomyia marginata. Dessa uppgifter har även införts i det tidigare protokollet.

Carl-Axel Gertsson meddelade att han hittat en ny mjöllus för Norden, askmjöllus Siphoninus phillyreae. Han har noterat exemplar i Lund; Ulrikedal 2018-08-06, Botan 2018-09-03, Reningsverket 2018-09-09, samt i Alnarp 2018-09-07.

Bertil Hallmer meddelade att han funnit en större dagsvärmare 17/10 kl. 17.10 (!)

Det meddelades också att rovstekeln Lestiphorus bicinctus noterats i Lernacken, Malmö.

Lars Johnsson rapporterade ett fynd av klotspindeln Steatoda triangulosa, vilket var det andra fyndet i landet.

§ 4 Kvällens föredrag hölls av Alexander Berg som berättade om guldsteklar och visade bilder på dessa vackra varelser. I Sverige finns det 13 släkten och 51 arter av guldsteklar. Publiken fick en gedigen genomgång av hur man kan skilja de olika släktena åt, samt även på artnivå i vissa fall. Därutöver berättade Alexander om hur deras livscykler kan skilja sig åt, såsom att en del lägger sina ägg i växtsteklars bon, medan andra släkten lägger sina ägg i rovsteklars bytesdjur, vilka sedan fraktas till boet, varpå larven kan parasitera på sitt värddjurs avkomma.

 § 5 Mötet avslutades och ersattes med fika och diskussioner.

Lund som ovan

Olof Barr, sekreterare