2018-04-27 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 27 April 2018

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2018-04-27 i Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1 Ordförande Mikael Sörensson hälsade de XX närvarande varmt välkomna och förklarade vårens sista sammanträde öppnat.

§ 2 Ordförande inbjöd alla deltagare till gratis fika i de vanliga lokalerna i Biologihuset efter mötet.

§ 3 Meddelanden

Deltagarna blev påminda om exkursionen till Hörjelgården under nationaldagen.

Mikael Sörensson meddelade att han noterat att tiotal biarter än så länge under denna säsong.

Håkan XX meddelade att han funnit harrisborre Phloeotribus rhododactylus

§ 4 Kvällens föredrag “Linné och en värld av insekter” hölls av Mikael Sörensson. Föredraget blev en gedigen genomgång av Linnés insatser inom entomologins värld. Allt från hur han i början läste all litteratur han kunde få tag på via sin mentor Kilian Stobaeus i Lund till hur han försökte sammanställa den kända artkunskapen i sin Systema Naturae (vilken utkom i mängder av upplagor).

Mikael Sörensson sammanfattade många av de begrepp som måste ses som ett arv från Linnés arbete, som exempelvis ekologisk väv, monofaga/polyfaga, pollinering, mimikry och homologier.

En jämförelse gjordes mellan Linnés tid och vår tid i antalet beskrivna arter, 3000 mot 1,3 miljoner. Skillnaden är stor, men det var Linné som startade detta värdefulla arbete som bedrivs i dag över hela världen.

Vi fick också en bra genomgång av hur begreppen Namnet, Arten, Typen och Beskrivningen hänger ihop inom arttaxonomin. Här skapade Linné en metod som används än idag, vilken garanterar enhetlighet och repeterbarhet. Eller med blomsterkungens egna ord: “Gud skapar, Linné ordnar”.

§ 5 Mötet avslutades och ersattes med fika och diskussioner.

Lund som ovan

Olof Barr, sekreterare