2018-03-23 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 23 Mars 2018

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2018-03-23 i Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1 Ordförande Mikael Sörensson hälsade de XX närvarande varmt välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Ordförande inbjöd alla deltagare till gratis fika i de vanliga lokalerna i Biologihuset efter mötet.

§ 3 Meddelanden

Styrelsen meddelade att föreningen utlyst stipendier samt att vi fått in ett antal ansökningar till dessa.

Mikael Sörensson meddelade att Lunds botaniska förening föreslagit att föreningarna kanske skulle ha någon gemensam aktivitet i framtiden. Förslagsvis en exkursion till något område som skulle intressera såväl botanister som entomologer.

§ 4 Kvällens föredrag hade rubriken “Flyttande!” och hölls av nyckelpigeexperten Johan Bogaert. Han gick igenom de släkten och arter som finns i Sverige, men även de arter som man kan förvänta sig flyttar hit inom en snar framtid. Vi fick också höra hur han hittade en ny art för vetenskapen när han gick igenom samlingar i Bryssel, samt hur han hittade en ny nyckelpigeart för Sverige, Clitostethus arcuatus, då han bankade på murgröna inne i centrala Lund.

Noteras måste också att Johan höll föredraget på förståelig svenska trots den korta tid han tillbringat i Sverige.

§ 5 Mötet avslutades och ersattes med fika och diskussioner.

Lund som ovan

Olof Barr, sekreterare