2013-11-29 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 29 November 2013

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2013-11-29 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 40 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  FÖRENINGSINFORMATION 

  • 2.1. Sekreterararen meddelade att sällskapets fjärde gästbok, som använts 1988-01-29 – 2013-19-25, nu är fulltecknad och läggs till handlingarna. En alldeles ny och fräsch gästbok i ljus skinnimitation skickades för första gången runt och fick denna premiärafton alltså hela 40 namnteckningar. Om boken vårdas lika ömt som föregångarna, bör den kunna användas fram till början av 2030-talet.
  • 2.2. Meddelades att medlemsavgiften för 2013 kan betalas kontant (125:-) och att årets sista häfte av FaZett samtidigt kan utkvitteras. Inbetald årsavgift ger tillträde till Sällskapets med åren allt mera berömda och uppskattade julbord, som kommer att avsluta kvällen och verksamhetsåret 2013.
  • 2.3. Ordf. meddelade att Mattias Forshage, ordf. i Stockholms Entomologiska Förening, fått SEF:s uppdrag att sammanställa och författa en historik över svensk entomologi. Våra nordiska grannländer har tidigare åstadkommit dylika alster och nu är det äntligen Sveriges tur. Mattias har nyligen kontaktat Sällskapets ordf. och sekr. för att få en klarare bild av Lundaentomologins historia.

§ 3  MEDDELANDEN

  • 3.1. Bo Olsson påpekade, med anledning av förra månadens visning av Entomologiska Museets samlingar, att Ingvar Svensson önskade att hans fjärilssamlingar, nu på Entomologiska museet,  skulle hållas separata och inte införlivas med museets huvudsamling. Museets nytillträdde intendent, Christer Hansson, förklarade att han noterat önskemålet.
  • 3.2. Bertil Hallmer tipsade om en utställning i Helsingborg i december av Ulf Kaunitz´ fotokonst. (Jämför fotografens rikt illustrerade artikel i FaZett 26:1, 2013.)
  • 3.3. Ordf. rapporterade från Mångfaldskonferensen i Höllviken, där ESiL varit medarrangör. Nästa mångfaldskonferens planeras till 2015.

§ 4  Anders Brattström höll kvällens föredrag. Han skildrade med ett rikt bildmaterial naturen i republiken Kirgizistan i Centralasien. Anders har med reskamrater vid två tillfällen besökt detta skoglösa stäpp- och bergland, nämligen i början av juli 2011 och 2012.

I dalgångarna råder ett subtropiskt klimat, där man odlar t ex bomull och sydfrukter. Häst- och kreatursskötsel är viktiga näringsgrenar. Korna ersätts av jakar på högre höjd. På sina håll utanför tätorterna lever folk ännu i den slags ombonade tältlika bostäder som kallas jurtor.

Under resorna kors och tvärs i fullastad minibuss – med chaufför, tolk och kokerska inhyrda – kunde sällskapet njuta av enastående naturscenerier. Då man stannade för att slå läger, gavs rika möjligheter att samla med ljusfällor och samla och/eller fotografera dagflygande fjärilar på bergsslänterna. Av apollofjärilar finns åtskilliga arter, liksom av höfjärilar och bastardsvärmare. Representanter för andra insektsordningar visades också på bild, liksom enstaka gamar, falkar och t o m ett murmeldjur.

Under föredraget och den efterföljande fråge- och diskussionsstunden framgick att det är förhållandevis enkelt och billigt att med flyg ta sig den Kirgiziska huvudstaden Bisjkek. Där hyr man bil/buss med besättning. Resrouten kan planeras med hjälp av experter, som livnär sig på att hjälpa naturintresserade turister att hitta spännande resmål i landet. Sådana experter kan hittas på nätet.

§ 5  Anders avtackades av åhörarna med en varm applåd, varefter ordf. förklarade sammanträdet avslutat. Kvällen, som inletts med glögg och rikt dekorerade pepparkakor med insektsmotiv, kunde avslutas med ett såväl dignande  som välsmakande julbord.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare