2012-09-28 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 28 September 2012

Protokoll fört vid allmänt sammanträde (”Sommarens fynd”) 2012-09-28 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 19 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  FÖRENINGSINFORMATION

 • 2.1 Ordf. meddelade att epoken ”Zootis” på Helgonavägen 3 nu är slut. Zoologiska museets djur (utom insekterna) har under våren och sommaren packats ned för en sista vila i ett magasin vid Arkivcentrum Syd på industriområdet Gastelyckan i sydöstra Lund.
  De entomologiska samlingarna har flyttats till Ekologihuset på Sölvegatan 37. Där kommer de efter uppackning att vara tillgängliga för studier liksom tidigare. Ny intendent för de entomologiska samlingarna, efter nyligen pensionerade bladlusspecialisten och all-round-entomologen Roy Danielsson, blir Christer Hansson, småstekelexpert, f.d. FaZett-redaktör och mångårig medlem i Sällskapet.
  Entomologiska Sällskapet har i samband med flytten fått del i ett förrådsrum på Ekologihuset för tidskrifter, arkivalier m.m. Detta tillmötesgående från Biologiska institutionen noteras med stor tacksamhet.
  Ordf. erinrade därefter om några av sommarens entomologiska evenemang på hemmaplan och annorstädes.
 • 2.2 ESIL:s exkursion till Skäralid den 6 juni lockade 20-30 deltagare (alla gav sig inte tillkänna vid samlingen på P-platsen 10.00). Dagen började med ihållande regn och en temperatur strax under 10 grader. Förmiddagen tillbringade de flesta av oss på Skäralids kafeteria under hjärtligt och kamratligt umgänge. Därefter bjöds på en uppskattad visning av Söderåsens Naturum med områdets geologi och biologi i fokus. På eftermiddagen skingrades molnen och solen kom fram och värmde gott. Vi gav oss av i mindre grupper till Kopparhatten, ravinen och Skärån. Länsstyrelsen hade utfärdat ett insamlingstillstånd, med förutsättningen att fynden inrapporteras. Gunnar Isacsson har åtagit sig att för Sällskapets räkning sammanställa fyndrapporterna när bestämningsarbetet väl är avklarat. En för Norden ny svampmyggeart, Rymosia virens Dziedzicki, 1910 påträffades (leg. & det. Jostein Kjaerandsen).
 • 2.3 Därefter lämnade ordf. en rapport från årsmötet i Nordic Coleoptera Group (NCG) 14-17 juni på Öland med exkursioner runtom på ön och på det angränsande småländska fastlandet. Den som vill veta mera om denna begivenhet och som är nyfiken på alla fina skalbaggsfynd, kan gå till NCG:s alltid uppdaterade hemsida www.beetlebase.se
 • 2.4 SEF:s årsmöte med exkursioner i Lainio i Norrbotten 29 juni – 1 juli lockade några av våra medlemmar. Linda Strand gav en sammanfattning av årsmötet och berättade att Håkan Lundkvist är ny ordförande för riksföreningen och att förre ordföranden Hasse Karlsson accepterat en plats i valberedningen. Peter Rolfson och Börje Dalsved, två av kvällens mötesdeltagare, som också var med i Lainio, berättade ytterligare från detta årsmötes regniga och kylslagna nord.
 • 2.5 ”Insekternas dag” firades den 19 augusti med exkursioner på 16 platser i Skåne. Tillströmningen av intresserade varierade mellan platserna men sammanlagt var det över 200 personer som deltog, enligt ESIL:s samordnare Linda Strand.

§ 3  HÖSTPROGRAMMET

Angående höstens program meddelades att oktobermötet den 26/10 kommer att handla om dyngbaggars orienteringsförmåga m.m. – ett föredrag av Marie Dacke, Lund. Novembermötet den 30/11 behandlar en ofta förbisedd och rätt okänd grupp bland våra insekter – växtsteklarna. Föredragshållare är Artur Larson, Uppsala. Efter föredraget blir det en julbetonad eftersits. På senare år har motsvarande evenemang ihågkommits som verksamhetsårets absoluta höjdpunkt – välkomna! Obs föranmälan senast 26/11.

§ 4  SEF:s årsmöte 2013

Nästa sommar är det ESIL:s tur att stå som värd för riksföreningens årsmöte. Styrelsen har preliminärt bokat veckohelgen 14-16 juni. Vi tänker oss att östra Skåne kan locka flest deltagare. Konferenslokal, förläggning och exkursionsmål är inte bokade eller bestämda ännu. Styrelsen tar tacksamt emot medlemmarnas förslag till plats och tidpunkt för årsmötet.

§ 5  Sällskapets Premium 2013

På årsmötet i februari 2013 är det dags att dela ut Sällskapets premium till en välförtjänt entomolog – helst någorlunda ung och framför allt framåt inom insektläran. Medlemmarna uppmanas att nominera kandidat till denna utmärkelse. Skriv till sekreteraren: thomasjonasson5(at)gmail.com och ange kandidatens namn och adress, ditt eget namn och adress och ge en kortfattad motivering till din nominering.

§ 6  Meddelanden och demonstrationer

 • 6.1 Mikael Sörensson meddelade fynd i juni 2012 i SK. Fredriksberg, Köpingebro, NO om Ystad av kortvingen Zoosetha incisa Assing, 1998.Släktet är nytt för Norden. Ängsnätfjäril, Melitaea cinxia, observerades i trakten av Sk. Veberöd.
 • 6.2 Bo Olsson rapporterade sina erfarenheter av fjärilsåret 2012 med följande dystra inledning: ”Det såg ut att bli en av mina sämsta fjärilssäsonger som jag kommer ihåg, mest regn och rusk.” Dock skulle en husbilssemester med hustrun Sylvia till Gotland i månadsskiftet juli/augusti ställa allt tillrätta. ”När vi kom till Gotland möttes vi av mycket fint väder, som varade i 15 dagar.” Söder om Slite, vid parkeringen Sju Strömmar, sågs det första exemplaret av en stor ”nässelfjäril” i en gul blomma. Det var en videfuks, Nymphalis xantomelas. Djuret infångades den 26 juli. Nästa videfuks sågs den 12 augusti av hustrun. Den satt i ett spindelnät på hemlighuset vid Hörsne Prästänge och hemfördes i triumf till maken. Ljusfångst vid Sju Strömmar gav Askgrå lavspinnare, Eilema griseola (30/7) och Gulbandat ordensfly, Catocala fulminea (5/8). Vid Holmhällar på sydligaste Gotland togs på ljus, vid sanddynerna, ett Grönt lavfly, Cryphia algae (3/8), ny för Gotland.
  Bo rapporterade vidare från sina hemmamarker i Balsby N om Kristianstad en för honom ny aberration (färgvariant) av Gråpucklig trågspinnare, Nola cucullatella (12/7). Från sin ICA-handlare Kristianstad fick Bo den 7/9 en ask med en fjäril som kommit in med bananer. Det visade sig vara Bananglansvinge, Antichloris viridis.
 • 6.3 Bruno Enekvist anmälde observation av en aspfjärilshona, Limenitis populi 17/6 2012 i Sk. Ravlunda, skjutfältet. Han skickade också runt en ask med ett gräsfly som inte kunnat bestämmas. Det betittades noga av närvarande lepidopterologer men djurets identitet förblev under mötet okänd.
 • 6.4 Olof Barr visade ett par askar med insekter från det sägenomspunna Provence i S. Frankrike. Där fanns ett vackert exemplar av segelfjäril, Iphiclides podalirius, en imponerande sångcikada och flera hos oss okända skalbaggar ur gruppen bladhorningar. Han visade också djur som tillvaratagits i samband med städning av fågelholkar hemma i Sk. Axelvold, Kågeröd.
 • 6.5 Christer Bergendorff visade en serie bilder från den nordligaste delen av landet. Han hade tillsammans med ett gäng trollsländeentusiaster tagit sig upp till permafrostens myrar i norr. Utflykten skulle förhoppningsvis utmynna i fältobservationer och fotodokumentation av den högarktiska tundratrollsländan Somatochlora sahlbergi. Det lyckades, flera exemplar noterades. Högupplösta bilder av hanens vinklade bakkroppsbihang och artens ludet håriga mellankropp visades i bildpresentationen. Observationerna gjordes i månadskiftet juli/augusti och bland fyndlokalerna kan nämnas Pulsujärvi (Rensjön), en bra bit norr om Abisko i Torne Lappmark.
  (Sekr. övertog ordförandeskapet fr. o. m. § 6, mom. f.)
 • 6.6 Magnus Persson förevisade en rad monterade tvåvingar från den gångna säsongen. De mest iögonfallande fynden var (i kronologisk ordning):
  Silverflickblomfluga, Melangyna lucifera, 1 hane 25/3 på hasselhänge Sk. mellan Måryd och Torna Hällestad. Sällsynt i Götaland, tidigare sydligast från Småland. Ny för Skåne.
  Långryggad barkvapenfluga, Eupachygaster tarsalis (NT), 1 hona 28/6 Sk. N Skrivaremöllan, bokdungen. Krypande på barken intill hålighet i bok. Sällsynt art knuten till gamla träd.
  Snäppflugan, Symphoromyia crassicornis, 1 hona 15/7 Sk., mellan Måryd och Torna Hällestad och 1 hane 17/7 Sk. Vaselund. Senast påträffad i Skåne perioden 1950-74.
  Trollfotblomfluga, Platycheirus urakawensis, 1 hona 15/8 Nb, Bäckmellanbodarna, Måttsund. Håvad längs vägren i skog intill liten bäck. Sällsynt art med få fynd i Sverige. Ny för Nb.
 • 6.7 Börje Dalsved meddelade fynd av rödgul höfjäril, Colias croceus från Sk. Fulltofta, i lusernfält.
 • 6.8 Peter Rolfson meddelade att hagtornsfjäril, Aporia crataegi, hade en bra sommar i hans hemtrakter i S. Småland.
 • 6.9 Linda Strand meddelade mindre rödögonflickslända, Erythromma viridulum som ny för Gotland. Arten är funnen på tre lokaler på ön.
 • 6.10 Sommarens migranter. Förutom den sensationella invasionen av videfuks, Nymphalis xanthomelas, och möjligen en mera ”normal” av rödgul höfjäril, Colias croceus, var rapporterna om amiral, Vanessa atalanta och tistelfjäril V. cardui fåtaliga. Högst några få sådana åt gången hade setts på sensommaren i blommande buddlejor och tistlar.

§ 7  Övriga frågor

 • 7.1 Sällskapets tidskrift FaZett. Flera mötesdeltagare undrade över när nästa utskick av Sällskapets medlemstidsskrift kan tänkas ske. Tidskriftens redaktör, Anders Ohlsson, som var närvarande på mötet, meddelade att det råder brist på bra manuskript. Alla som har något att berätta i ord och/eller bild uppmanas att skicka in materialet till redaktören.
 • 7.2 Dagfjärilar i Skåne. Boken, som författats av Anders Ohlsson och Magnus Wedelin, ger en sammanfattning av de senaste årens (2001 – 2010) inventeringsrapporter om dagfjärilar i Skåne. Varje art har ett uppslag med habitusbilder, fältbilder, biotopbild och utbredningskarta i klassiska 5 x 5 km-rutor över det skånska landskapet. Boken kostar 200 kronor och kan rekvireras från Entomologiska Sällskapet i Lund.
 • 7.3 Peter Rolfson föreslog att de medlemmar i Sällskapet som inte har uppkoppling till ”nätet” ska få kallelser till de månatliga mötena via vanlig brevpost. Förslaget noterades och styrelsen kommer att genom sekreterare/kassör/distributör upprätta en adressförteckning av medlemmar som saknar e-post, så att dessa kan kallas genom vanligt brev.

§ 8  Då intet annat återstod, förklarades sammanträdet avslutat och eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare