2012-01-20 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 20 Januari 2012

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2012-01-20 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 23 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Föreningsinformation

  • 2.1  Årsmötet äger rum 2012-03-02.
  • 2.2 Ansökan om stipendier ur Sällskapets fonder skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 2012.
  • 2.3 ESIL har inbjudits till samråd med Länsstyrelsen angående skyddsvärda naturområden 2012-02-07.
  • 2.4 Manuskript till FaZett efterlystes. Även kortare notiser är välkomna.
  • 2.5 Nuvarande lokaler för sammanträden och eftersits i Biologihuset har fallit de flesta i smaken och kommer tills vidare att användas.
  • 2.6 Insektscirkeln håller som tidigare till i ”Mossen” på Ekologihuset. Verksamheten började för terminen 2012-01-19 och pågår varannan torsdag 18.00-21.00.
  • 2.7 Resmål och datum för Sällskapets exkursion har ännu inte bestämts. Se ESIL:s hemsida för kommande information.

§ 3  Meddelanden (Inga meddelanden förekom)

§ 4  Kvällens föredrag ”Hotad fauna av global betydelse”, om Borneos natur och dess fantastiska insekter, hölls av Nils Ryrholm.

Nils hade i mars-april gjort en semesterresa till norra delen av Borneo. Där finns det mesta en naturintresserad semesterfirare kan önska: blått hav, vita sandstränder och en tropisk regnskog – allt på gångavstånd från hotellet!

Norra delen av Borneo tillhör Malaysia, en av de s. k. tigerekonomierna, vars västra halva och administrativa centrum ligger på Malackahalvön, ca. 60 mil väster om Borneo. Där finns huvudstaden Kuala Lumpur med en ovanlig blandning av västerländsk och orientalisk arkitektur.

Nils uppehöll sig en stund vid skövlingen av Borneos regnskogar. Sedan 1950-talet har regnskogsarealen minskat med ca. 50 procent. Detta är ett hot mot områdets biologiska mångfald men också mot det globala klimatet. Här vid ekvatorn fälls regnskog för att bereda plats för oljepalmodlingar. Malaysia och Indonesien är de största producenterna av palmolja.

Nils visade fantastiska bilder från sin resa. Där sågs stora, underbart färggranna dagfljärilar. Med öppna vingovansidor var de riktiga juveler men med vingarna hopslagna var de nästan omöjliga att att upptäcka mot markens vissna löv. Där fanns bönsyrsor, vandrande pinnar och vårtbitare med liknande kryptisk teckning, som gjorde dem nästan osynliga.

Reptiler av många slag, såsom geckos, agamer m.m. förevisades på bild. Bland groddjuren fanns en forsgroda, som i bruset från vattnet, övergått från ljudligt kväkande till ljudlöst semaforerande. De små grodorna var lustiga att se.

Avslutningsvis – som bakgrund till den efterföljande frågestunden och diskussionen – rullades en bildsvit upp med det mest minnesvärda från resan – allt från orangutang med unge till de minsta småkrypen i regnskogen. Praktiska tips gavs om flygresor, hotell, reseapotek m.m.

På en fråga från auditoriet om tidiga svenska forskningsresor till Borneo, berättade ordf. om Eric Mjöberg (1882-1938), som vistades på ön på 1920-talet. Där kunde han reda ut ”trilobitlarvens” biologi. Djuret är en skalbagge (fam. Lyctidae) med en trilobitliknande hona och en liten, liten alldeles normal skalbagge som hane. Klarläggandet av trilobitlarvens biologi ansågs vara en betydande vetenskaplig bragd och refererades gärna i svensk populärvetenskaplig litteratur. I våra dagar är dessvärre Eric Mjöberg mest ihågkommen som en hänsynslös gravplundrare under sina resor i Australien på 1910-talet.

§ 5  Ordf. tackade Nils Ryrholm för föredraget och de vacka bilderna.

§ 6  Mötet avslutades. Eftersits med pajer och fika följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare