2011-09-30 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 30 September 2011

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 17 närvarande välkomna (se gästboken) och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Ordf öppnade mötet med att berätta om ESILs aktiviteter: Exkursionen på Ven 6/6, deltagande i SEF:s årsmöte på Sparresäter 17-19/6, ca 15 olika aktiviteter runt om i Skåne på insekternas dag 21/8, samt deltagande i Falsterbo Bird Show 2-4/9.

§ 3  Ordf gjorde reklam för höstens övriga programpunkter, insektscirkeln och Fazett.

§ 4  Ordf öppnade för diskussion om val av ev. bättre dag för sommarexkursionen. Mötets mening var att testa 6/6 en gång till.

§ 5  Ordf öppnade för diskussion om ev. ändrad mötesdag för att locka fler deltagare, särskilt ungdomar. Mötets mening var att denna diskussion bör föras via hemsidan eftersom mötet endast besöks av folk som kan närvara på mötesdagen (fredag).

§ 6  ESIL avser att presentera en lista på ca 10 ”hotspots” för dagfjärilar för länsstyrelsen i Skåne. Lokalerna ska vara artrika och vara i stort behov av någon form av skötselåtgärder för att bibehålla sin artmångfald. Ordf bad medlemmarna skicka in förslag på ”hotspots” till denna lista. Förslagen bör innehålla namn på lokalen, koodinater, kort beskrivning över hur lokalen ser ut idag, målbilden för hur lokalen borde se ut för att varaoptimal (exempelvis vilka växter som behöver gynnas, ev. behov av vindskydd, vatten, etc), artlista (särskilt rödlistade och andra naturvårdsintressanta arter, även annat än dagfjärilar), vilka åtgärder som behöver göras, samt namn på förslagställaren. Förslag skickas till mikael.sorensson@biol.lu.se

§ 7  Årets fynd meddelades och diskuterades av medlemmarna. Följande fynd redovisades skriftligen till vikarierande sekreterare:

Bo Olsson:
Lacanobia splendens (vackert lundfly), 18/6, Balsby, ljusfälla. 3:e svenska fyndet.
Carterocephalus palaemon (gulfläckig glanssmygare) 25/6, Korkeasaari (ö i Torne älv), med bakvingeteckning som hos Heteropterus morphaeus (spegelsmygare).
Minucia lunaris (grått ordensfly), 30/5, Sandhammaren, på bete.
Eucarta virgo (rosa jungfrufly), 5/6, 4/9 och 27/9, Balsby, ljusfälla. Alla ser nykläckta ut. Har den 3 generationer?
Karminspinnare, 1 ex har flugit 14 dagar i augusti i Balsby.
Eldsnabbvinge, 1 ex har flugit första veckan i september i Balsby.

Gunnar Isacsson:
Ennomos autumnaria (höstflikmätare), 30/8, Hammarstrand, ny för Jämtland.
Phloeosinus thujae (en sorts barkborre), under ett par veckor runt midsommar, Ilnestorp, Tollarp, kläckt ur ved från enbuske, ny för Sverige.
Lucanus cervus (ekoxe), 8/6, strax norr om Balsbergets naturreservat, Kristianstad.

Bruno Enekvist:
Intressanta fynd av fjärilar från Östergarn, Gotland, 24-27/7:
H. euphorbiae 2 ex, C. fulminea 1 ex, C. adultera 1 ex, L. quadra >30 ex, L. dispar 8 ex, T.ni 1 ex, A.mandarina 7 ex, C. juventina 1 ex, P. candidula >20 ex, H. ultima 5 ex, F. zollikoferi 1 ex, C. sparganii 2ex.

Magnus Persson:
Platycheirus aurolateralis (hårig fotblomfluga), 28/4 och 30/7 Måryd – Torna Hällestad. Senaste skånska fynd 1900 – 1949.
Sphaerophoria aurolateralis (sävsländefluga), 12/6 och 22/6 (flertal ex) håvade i vassen i vattenlinjen NV Krankesjön. Senaste skånska fynd 1900 – 1924.
Temnostoma meridionale (boktigerfluga), NT, 21/6, Fågelsångsdalen, S. Sandby, på kirskål.
Sphaerophoria fatarum (myrsländfluga), 19/7, flera ex, Fjällmossen.
Oxycera meigenii (snedfläckig strömvapenfluga), VU, 1/8, Fågelsångsdalen, S. Sandby. 3:e svenska (och skånska) lokalen.
Fjärilsobservationer inom Skåne av Magnus Persson:
Zygaena lonicerae, Bredbrämad bastardsvärmare, mellan Silvåkra och Harlösa 30/5 en larv och två kokonger, NV Krankesjön 6/7 3 ex, Sjöbo flygplats 16/7 3 ex, Bjära 19/7 10 ex.
Zygaena filipendulae, Allmän bastardsvärmare, Häckeberga naturreservat 22/7 5 ex, NV Krankesjön 27/7 1 ex, S Sandby 27/7 1 ex, första gången i min trädgård!
Zygaena viciae, Liten bastardsvärmare, mellan Silvåkra och Harlösa 4/7 1 ex, Bjära 19/7 10 ex.
Adscita statices, Allmän metallvingesvärmare, mellan Silvåkra och Harlösa 4/7 2 ex, NV Krankesjön 6/7 5 ex, Häckeberga naturreservat 15/7 5 ex, Ö Tvet 16/7 10 ex, Sjöbo flygplats 16/7 5 ex, Sandby mosse, grustaget, 27/7 1 ex.
Hesperia comma, Silversmygare, Häckeberga naturreservat 15/7 och 22/7 flera ex, Glimminge skog, skjutbanan 1 ex.
Polygonia c-album, Vinbärsfuks, Mellan Måryd och Torna Hällestad, Fågelsångsdalen och S Sandby, flera ex.
Vanessa atalanta, Amiral, Första obsen S Sandby 29/5 sedan regelbundet men inte särskilt vanlig under sommaren.
Cynthia cardui, Tistelfjäril, Endast ett ex, Fågelsångsdalen 1/8.
Argynnis niobe, Hedpärlemorfjäril, NV Krankesjön 12/6 11 ex, 22/6 13 ex, 6/7 8 ex, mellan Silvåkra och Harlösa 4/7 3 ex, Sjöbo flygplats 16/7 5 ex.
Melitaea cinxia, Ängsnätfjäril, mellan Silvåkra och Harlösa, 30/5 15 ex, NV Krankesjön, 30/5 41 ex, 12/6 39 ex, 22/6 7 ex. Sandby mosse, grustaget, 12/6 1 ex, Nötabo, 1/6 15 ex.
Melitaea diamina, Sotnätfjäril, Fågelsångsdalen 5/6 1 ex, NV Krankesjön 12/6 1 ex (första gången på lokalen!), 1 km S Silvåkra 16/6 10 ex, Stensoffa, kärret NV Ekol. Stn. 16/6 10 ex. Har haft ett bra år!
Satyrium pruni, Busksnabbvinge, Mellan Måryd och Torna Hällestad 16/6 10 ex, 2/7 1 ex.
Cupido minimus, Mindre blåvinge, NV Krankesjön 6/7 1 ex (första fyndet på lokalen sen 1986!).

Maculinea arion, Svartfläckig blåvinge, NV Krankesjön 6/7 7 ex, mellan Silvåkra och Harlösa 4/7 3 ex.
Chloroclystis v-ata, Krönt malmätare, S Sandby 22/7 och framåt, flera ex.
Idaea ochrata, Ockralövmätare, Funnen på flera lokaler i juli; Sandby mosse, grustaget, Ö Tvet, Sjöbo flygplats och Häckeberga naturreservat.
Eublemma minutata, Mjölfly, Sandby mosse, grustaget 3/8 1 ex, Ö Tvet 16/7 5 ex.
Hoplodrina ambigua, Ljusringat lövfly, S Sandby 16/8 och framåt flera ex.
Trachea atriplicis, Mållfly, S Sandby 3/7 och framåt, flera ex.
Aporophyla lutulenta, Kamsprötat puckelfly, S Sandby 10/9 1 ex.
Lithophane furcifera, Gaffeltecknat träfly, S Sandby 21/4 1 ex.
Lithophane socia, Gråbrunt träfly, S Sandby 12/5 1 ex.
Dito utanför Skåne av Magnus Persson:
Catarhoe rubidata, Rödbandad fältmätare, Sm, Mellanmon, Ljungbyholm 9/7 1 ex.
Eucarta virgo, Rosa jungfrufly, Sm, Mellanmon, Ljungbyholm 9/7 1 ex.

Ytterligare en del intressanta observationer av insekter under året diskuterades, bl.a. fynd av Dödskallesvärmare vid Lönstorp, Svalöv (Olof Barr), Mindre Kejsartrollslända någonstans i Skåne (Linda Strand). Enligt Ystad Allehanda hade polisen tagit en fjärilssamlare. Ordf avslutade med att berätta att han beskrivit en ny skalbaggsart, Mordellistena transtroemeriana som han uppkallat efter diktaren Thomas Tranströmer (som senare på året även hedrades med nobelpriset i litteratur).

§ 8  Ordf avslutade mötet och sedvanlig eftersits vidtog.

Lund som ovan

Gunnar Isacsson, tf sekreterare